menu

Onze missie

Veredelingsbedrijven, bedrijven in de agri&foodsector en certificeringsbedrijven versterken in het beheren, verwerken en optimaal benutten van informatie.

Onze visie

Agri Information Partners is in Nederland marktleider in IT voor plantenveredelingsbedrijven. We hebben daarnaast een toonaangevende positie in de certificerings- en agri&foodsector. Onze unieke combinatie van technische expertise en knowhow van de sector willen we ook succesvol inzetten in het buitenland.

Onze strategie

Agri Information Partners is in essentie een partner. We definiëren samen met opdrachtgevers de behoefte. We werken met korte ontwikkelingscycli waarin veel ruimte is voor feedback. We implementeren in nauw overleg de gemaakte IT-oplossingen. We trainen gebruikers om optimaal rendement te halen uit de systemen. En we blijven voortdurend in gesprek over de beste IT-strategie.

Minstens zo belangrijk als partnerschap is de focus op kwaliteit. We ontwikkelen IT-oplossingen voor kernprocessen van bedrijven. Datakwaliteit en data-integriteit zijn dan ook van ongekend belang. Daarom vormen hoogwaardige kennis en bewezen technologie de basis van alles wat we doen.

Neem contact op

Sector

View projects, reference and services by target group

Sector

Bekijk de projecten, referenties en diensten per doelgroep