menu

 


Waarom professionele veredelingssoftware?

E-Brida maakt de registratie en analyse van veredelingsprogramma’s gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en efficiënter. Dat biedt voordelen voor veredelaars én leidinggevenden.

Minimaliseer administratieve handelingen

Als veredelaar kunt u snel en eenvoudig veredelings- of vermeerderingsproeven opzetten, doorlopen en evalueren. Het aantal administratieve handelingen is minimaal. Hierdoor houdt u tijd over voor het analyseren en evalueren van resultaten.

Borg uw kostbare veredelingskennis

Verdelingskennis is goud waard. Maar zolang die niet vastligt en beschikbaar is voor collega’s, is dat kapitaal zeer kwetsbaar. Bij vertrek van een veredelaar of bij een calamiteit loopt kennis letterlijk weg. Met E-Brida maakt u kennis op gestructureerde wijze toegankelijk. Zo borgt u kennis optimaal.

Creëer een uniforme werkwijze

Bestaan er in uw bedrijf verschillende werkprocessen als het gaat om het uitvoeren van proeven, selecties en kruisingen? Dan kunt u met E-Brida deze werkprocessen uniformeren. Dat komt de continuïteit en vergelijkbaarheid van veredelingstrajecten ten goede.

Beheers de kosten van veredeling

Het uniformeren van veredeling geeft u grip op het veredelingsproces. U kunt de kosten van het proces beheersen en bereikt een hogere efficiency, zonder dat dit de vrijheid van veredelaars rigoureus inperkt.

Deel uw veredelingskennis intern

Met E-Brida stelt u kennis over de inhoud en het proces van veredeling centraal beschikbaar. Veredelaars kunnen hierdoor van elkaar leren. Bijvoorbeeld als het gaat om methodes en de effectiviteit van proeven, kruisingen en selecties.

Werk resultaatgericht

Met E-Brida kunt u het creatieve veredelingsproces managen. Het geeft inzicht in de hoeveelheid uitgevoerde kruisingen, selecties en vermeerderingen gedurende de tijd. Met managementrapportages als uitgangspunt is het mogelijk om toe te werken naar resultaten en doelstellingen.

Sector

Bekijk de projecten, referenties en diensten per doelgroep