menu

Praktijkervaring met E-Brida

Sinds het voorjaar van 2013 is de firma Microflor met E-Brida aan de slag. Na een periode van inwerken en het wegwerken van een aantal scherpe kantjes maakt E-Brida nu een belangrijk deel uit van de ondersteuning van de veredelingsafdeling bij Microflor. De hoogste tijd om er eens een kijkje te nemen. We gaan in gesprek met Veerle Lamote, veredelaar bij de Belgische firma Microflor. Microflor veredelt en produceert onder andere Phalaenopsis.

Hoe lang ben je al actief in het veredelingsvak?

Sinds 6,5 jaar ben ik actief in het veredelingsvak. Bij Microflor veredel ik Phalaenopsis.

Hoe herken jij je topras?

Dat topras herken ik niet alleen. Dat gebeurt samen met anderen, zoals de mensen van de verkoopafdeling. De werkwijze die we hebben is dat we selecties toetsen op de minimale randvoorwaarden. Deze selecties testen we dan verder. Eerst hier op het bedrijf en later bij telers op het bedrijf.

Op welke manier richtte je jouw verdelingsadministratie in zonder E-Brida?

Voordat we E-Brida gebruikten hadden we Verdi van de firma Distel Group. En daarvoor gebruikten we Excel om onze veredeling te ondersteunen. In de loop van de jaren zijn we in staat geweest om onze veredelingsinformatie die erg versnipperd was te centraliseren en te uniformeren.

Hoe is de opstart van E-Brida gegaan?

De opstart heeft ons veel tijd gekost. E-Brida biedt weliswaar uitgebreide mogelijkheden tot het importeren van gegevens. Maar toch hadden we veel gegevens vastgelegd en het importeren van deze hoeveelheid gegevens vergde toch de nodige inspanning. Ook hebben we in het begin een beetje gesukkeld met de methodiek om de labels uit te printen. Dat is tijdelijk gebleken, want inmiddels functioneert dat goed. Globaal zijn we nu zeer tevreden van E-Brida en we zouden het niet meer willen missen, we doen iedere dag ons voordeel met dit pakket.

Waar besteed je het meeste tijd aan?

Er wordt veel tijd besteed aan het vastleggen van informatie, zoals fenotypering. Ook worden veel foto’s gemaakt en vastgelegd in E-Brida.

Wat is volgens jou de mooiste functionaliteit in E-Brida?

Mooie functionaliteit is het pedigreebook, met zijn uitgebreide selectie, sorteer en filtermogelijkheden, de pedigree Tree, en de mogelijkheden voor vastleggen van foto’s. Verder is de manier waarop observaties worden geconsolideerd naar Pedigree Item niveau erg mooi. Ook de functionaliteit om rapportages te maken biedt ons veel mogelijkheden. Er zijn ook functies die op dit moment nog niet worden gebruikt, zoals de grafische weergave van de properties.

Hoe past E-Brida bij jullie manier van werken?

E-Brida biedt de gebruiker veel mogelijkheden om het veredelingsproces in aan te brengen. We hebben in ons proces toch enkele kleine aanpassingen moeten aanbrengen, maar het grootste deel van ons proces wordt ondersteund.

Wat vind je van de analyse functionaliteit van E-Brida?

De rapportage module geeft voldoende mogelijkheden tot rapportage. Op termijn zullen we daar nog meer gebruik van gaan maken. Het is erg handig om een dergelijke tool te hebben en zelf rapportages te kunnen maken.

Wat verwacht je richting de toekomst van het programma E-Brida?

We verwachten dat de maker Agri Information Partners het programma technisch up to date houdt. Verder verwachten we dat E-Brida wordt uitgebreid met functies die in de toekomst het leven van de veredelaar zullen veraangenamen.

Ben je tevreden over de dienstverlening van Agri Information Partners?

Ja, daar zijn we tevreden over. De mensen van Agri proberen ons altijd te helpen. En als het vaste aanspreekpunt bezet of op vakantie is wordt de hulp door anderen gegeven.

Sector

Bekijk de projecten, referenties en diensten per doelgroep