menu

Hoe registreert u observaties met een PDA?

1. Identificeer

Selecteer het object waarop de waarnemingen plaatsvinden. Dat kan handmatig of geautomatiseerd met behulp van bijvoorbeeld een barcode- of RFID-scanner.

2. Data verzamelen

Leg uw data vast. Dat kan handmatig door waardes in te toetsen op uw PDA. Maar ook automatisch door koppeling met bijvoorbeeld een weegschaal of een brixmeter.

3. Datavalidatie

Tijdens het observatieproces vindt datavalidatie plaats aan de hand van vooraf ingevoerde datarestricties. Heeft u bijvoorbeeld ‘kwaliteit’ gedefinieerd als een score tussen 1 en 5? Dan krijgt u een foutmelding als u per ongeluk 6 invoert.

4. Data versturen

Verzend vastgelegde data naar uw backoffice-systeem. Dat kan eenvoudig via een USB-kabel en zonder tussenstappen, omdat de data al gevalideerd zijn.

Sector

Bekijk de projecten, referenties en diensten per doelgroep