menu

Stage- en afstudeeropdrachten

Ruim 30 studenten hebben succesvol hun stage- of afstudeeropdracht bij ons vervuld. We zorgen voor een professionele begeleiding en een fijne werkomgeving.

Tijdens de opdrachtperiode ben je een volledig lid van ons team en je draagt bij aan het verder verbeteren van onze producten en services. Het team werkt parallel aan de producten Mercado, E-Brida en de registratie App (iOS en Android). Je werkt in sprintcycli van 2 weken, met daarin een refinement- een review- en een planningssessie. 

Business intelligence: data-analyse en rapportage

Tags: Star & Snowflake, Datawarehouse, Multidimensional models, Reporting services, PowerBI, EAV, SQL vs NoSQL

Een plant heeft een combinatie van goede en slechte eigenschappen. Met plantenveredeling probeert men zo veel mogelijk goede eigenschappen in één plantenras te verenigen. In E-Brida wordt het gehele proces van veredeling vastgelegd. Een uitdaging is om verbanden in genomen beslissingen, resultaten en oorzaken achter resultaten te achterhalen. Dit kan met behulp van data-analyse.

Data-analyse, meestal Business intelligence genoemd en vaak gecombineerd met big data, staat sterk in de belangstelling. Terecht, want de mogelijkheden en het strategisch belang van informatie zijn sterk toegenomen. Hoe kunnen wij van de toegenomen mogelijkheden gebruik maken?

Als gebruiker wil ik E-Brida data-analyses en rapportages maken. Aanvullend daarop wil ik mijn data kunnen analyseren met statistische modellen. In 2017 is de gebruikersvraag functioneel gedetailleerd en zijn er technische eisen opgesteld. In deze opdracht ga je samen met team aan de slag om de daadwerkelijke realisatie van de data-analyse en rapportage functionaliteit vorm te geven.

Neem direct contact op!

Geïntegreerde dashboards

Tags: Azure, PowerBI, Rest API, Azure services, Data warehouse 

Dashboards bestaan er in vele vormen, soorten en maten. De meeste worden met veel budget, zweet en tranen geïmplementeerd, maar worden niet of sporadisch gebruikt.

De uitdaging is om een gebruiksvriendelijk dashboard te realiseren met behulp van PowerBI. Je ontwikkelt prototypes van geïntegreerde dashboards in Mercado en E-Brida. Deze dashboards worden gevoed door data uit het datawarehouse of uit de transactie database. De gebruiker hoeft daar niet apart voor in een andere omgeving in te loggen; de managementinformatie is integraal beschikbaar.

We denken hierbij in het bijzonder aan PowerBI als oplossing.
 

Neem direct contact op!

Supersnelle dataverwerking met NoSQL

Tags: NoSQL, Hadoop, Azure Table Storage, Redis

Onze applicaties werken met grote plantenproeven. Voor iedere plant komt een massa aan laboratorium uitslagen beschikbaar. Denk hierbij aan de uitslagen van toetsen, maar ook merkers en genetische sequenties.
Om deze data te verwerken onderzoek je de toepassing van de beste NoSQL databases. Je bouwt een prototype en maakt een koppeling met het bestaande (SQL) systeem. Je voert performancetesten uit en stelt een advies op voor de gewenste supersnelle dataverwerking.

Neem direct contact op!

Apps met mobile Realm database

Tags: Realm, SQLite, iOS, Android, Mobile databases, Xamarin, C#

E-Brida Field App voor Android en iOS maakt het mogelijk om met een tablet of smartphone offline observaties digitaal vast te leggen in het veld. Ideaal voor veredelaars die efficiënter willen scoren. De observaties worden opgeslagen in een SQLite database. Deze databases kunnen behoorlijk groeien.

Je onderzoekt in deze opdracht de performance van deze systemen met grote databases op een smartphone. Je implementeert een alternatieve Realm Xamarin app en voert een gedegen vergelijking uit.

Neem direct contact op!

Realtime verwerking van Drone- en sensordata

Tags: Drone data, sensor data, Cloud, Azure Stream analytics, Apache Storm

Met een aantal partners werken we aan de ontwikkeling van een uiterst nauwkeurige drone die in combinatie met een specialistische camera en geavanceerde sensortechnologie diepgaande data kan leveren vanuit (planten)proeven. Je kunt (mee)werken aan de ontwikkeling en de tests hiervan. Bij de ontwikkeling van de software wordt onder andere gewerkt met de nieuwe Azure Stream analytics

Neem direct contact op!

Data visualisatie met Pivot grids

Tags: Azure, PivotGrid, OLAP, Kendo UI, DevExpress

Voor een van onze producten onderzoek en selecteer je oplossingen waarmee de gebruiker Pivot functionaliteit beschikbaar krijgt. De gebruiker wil met deze pivot tables (draaitabellen) werken in de applicatie. De gebruiker analyseert zo de data en maakt flexibel de overzichten.

Je onderzoekt de mogelijke oplossingen en bouwt prototypes voor de beste kandidaten. Daarbij kijk je naar de gewenste functionaliteit en naar de inpasbaarheid in de architectuur.

Neem direct contact op!