menu

Stageopdrachten

Business intelligence: data-analyse en rapportage

Tags: Star & Snowflake, Datawarehouse, Multidimensional models, Reporting services, PowerBI, EAV, SQL vs NoSQL

In deze opdracht ga je meewerken in het productteam. Binnen dit team wordt parallel gewerkt aan Mercado, E-Brida en de registratie App (iOS en Android). Je werkt in een sprintcyclus van 2 weken, met daarin een refinement- een review- en een planningssessie. 

Je zult eerst een functie realiseren voor het product E-Brida om kennis te maken met het domein. Daarna volgt de hoofdopdracht:  

Als gebruiker wil ik E-Brida data analyses en rapportages maken. 
Aanvullend daarop wil ik mijn data analyseren met statistische modellen.

In de eerste helft van 2017 is de gebruikersvraag functioneel gedetailleerd en zijn er technische eisen opgesteld. In deze opdracht ga je samen met team aan de slag om de daadwerkelijke realisatie van de data-analyse en rapportage functionaliteit vorm te geven.

Neem direct contact op!

Plantenstamboom APP met (offline) 

Tags: SQLite, iOS, Android, Xamarin, C# 

Plantenveredelaars hebben nooit genoeg informatie in het veld. Het liefst willen ze alles meenemen om ter plekke beslissingen te kunnen nemen. Zo wil de gebruiker de (voor)ouders van een plant met bijbehorende eigenschappen raadplegen. Je maakt voor deze opdracht een iOS en Android app waarin de stamboom en bijbehorende eigenschappen van planten wordt getoond. De gebruiker kan eenvoudig door de generaties navigeren op haar telefoon of tablet. Belangrijk aspect hierbij is dat deze App moet gaan samenwerken met de reeds ontwikkelde App waarmee een gebruiker registraties en foto’s kan uitvoeren. Een onderzoeksvraag hierbij is: Op welke manier kunnen twee losstaande apps veilig met elkaar communiceren? 

Neem direct contact op!

Supersnelle dataverwerking met NoSQL

Tags: NoSQL, Hadoop, Azure Table Storage, Redis

Onze applicaties werken met grote plantenproeven. Voor iedere plant komt een massa aan laboratorium uitslagen beschikbaar. Denk hierbij aan de uitslagen van toetsen, maar ook merkers en genetische sequenties.
Om deze data te verwerken onderzoek je de toepassing van de beste NoSQL databases. Je bouwt een prototype en maakt een koppeling met het bestaande (SQL) systeem. Je voert performancetesten uit en stelt een advies op voor de gewenste supersnelle dataverwerking.

Neem direct contact op!

Apps met mobile Realm database

Tags: Realm, SQLite, iOS, Android, Mobile databases, Xamarin, C#

We werken met (offline) iOS en Android apps met data in SQLite databases. Je onderzoekt in deze opdracht de performance van deze systemen met grote databases op een mobieltje.Je implementeert een alternatieve Realm Xamarin app en voert een gedegen vergelijking uit. 

Neem direct contact op!

Realtime verwerking van Drone- en sensordata

Tags: Drone data, sensor data, Cloud, Azure Stream analytics, Apache Storm

Met een aantal partners werken we aan de ontwikkeling van een uiterst nauwkeurige drone die in combinatie met een specialistische camera en geavanceerde sensortechnologie diepgaande data kan leveren vanuit (planten)proeven. Je kunt (mee)werken aan de ontwikkeling en de tests hiervan. Bij de ontwikkeling van de software wordt onder andere gewerkt met de nieuwe Azure Stream analytics

Neem direct contact op!

BI cloud services met PowerBI

Tags: PowerBI, Azure services, SSAS, Azure data warehouse

PowerBI is een nieuwe tool die snel de markt verovert. In deze opdracht ontwikkel je een prototype voor de integrale ontsluiting van Business Intelligence cubes voor onze producten E-Brida en Mercado. Je kijkt in het bijzonder naar de manier waarop SQL Azure gegevens getransformeerd worden naar een Datawarehouse in de cloud. We denken daarbij aan het nieuwe Azure Sql Data warehouse en Azure Data Lake.Ontsluit deze gegevens met flexibele analyse en reporting mogelijkheden. Het nieuwe PowerBI lijkt een goede kandidaat.

Neem direct contact op!


Sector

Bekijk de projecten, referenties en diensten per doelgroep