menu

 

Een systeem op maat voor uw bedrijf

Agri Information ontwikkelt in opdracht software op maat. Dat doen we met name voor grote, internationale marktspelers. Deze systemen zijn tot in het kleinste detail afgestemd op uw bedrijfsprocessen. En dat levert - zeker bij toepassing op grote schaal - een forse efficiencywinst op.

Uw behoeften staan centraal

Tegen welke problemen lopen uw medewerkers aan? Hoe zien uw bedrijfsprocessen eruit? Welke informatiebehoeften zijn er? Deze vragen vormen het vertrekpunt van elk ontwikkeltraject. Samen met u inventariseren we gewenste functionaliteiten. Op basis daarvan zoeken we de beste softwareoplossing.

Duidelijkheid over kosten en fasering

Al vroeg in het proces geven we duidelijkheid over de verwachte kosten en de doorlooptijd van het project. Agri Information Partners ontwikkelt haar software altijd in korte cycli en levert gefaseerd deelprojecten op. Zo kunnen we uw feedback optimaal verwerken en houdt u grip op het traject en de voortgang daarvan.

Compacte teams met een vast aanspreekpunt

Een ontwikkelteam bestaat standaard uit één business consultant en minimaal één programmeur. De business consultant is uw aanspreekpunt. Hij fungeert als tolk tussen u en de programmeur en bewaakt de projectvoortgang.

Neem contact op
Sector

Bekijk de projecten, referenties en diensten per doelgroep