menu

 

Milieu Programma Sierteelt (MPS)

Milieu Programma Sierteelt (MPS) in Honselersdijk levert aan zo’n vijfduizend telers wereldwijd informatie. Milieu Programma Sierteelt staat voor een programma waarbij telers volgens vastgestelde procedures hun bedrijfsvoering regelen. Aan de hand van gegevens over meststoffen, gewasbescherming, energieverbruik en afval, kan een teler milieupunten verdienen en worden gecertificeerd.

In 1995 heeft Milieu Programma Sierteelt het initiatief genomen het imago van de sierteeltsector te verbeteren. Uit de analyse van de gegevens blijkt dat er duidelijk sprake is van aanzienlijke verlaging van de milieubelasting op de sierteeltbedrijven.

Milieu Programma Sierteelt verzamelt en verwerkt eerdergenoemde gegevens van alle binnen- en buitenlandse telers. De ontwikkeling van het informatiesysteem GEMMA is gelijk opgegaan met de ontwikkeling en de vervolmaking van het MPS concept, iedere keer weer een stapje verder en alles in nauw overleg met de telers.
De belangrijkste pijlers van GEMMA zijn: Registratie, Kwalificatie, Vergelijking, Controle, Afzet. GEMMA is multilanguage, toepasbaar voor meerdere keurmerken en is zeer flexibel voor gebruikers. De toepassing is ontwikkeld in Delphi in combinatie met Microsoft SQL-server als database.

Vanaf het begin is één van onze strategische adviseurs betrokken bij de ontwikkeling van het systeem Gemma voor MPS. Verder verzorgt Agri Information Partners de informatieanalyse, het ontwerp, de technische realisatie, implementatie en het projectmanagement.

Naast het informatiesysteem heeft Agri Information Partners ook gebouwd aan de website voor Milieu Programma Sierteelt, genaamd my-mps.com. Deze internationaal georiënteerde site biedt de MPS deelnemers een aantal specifieke modules. Zoals bijvoorbeeld de module om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te registreren. En een module om bedrijfsgegevens door te geven. Ook biedt MPS de mogelijkheid om gegevens die door telers zijn aangeleverd door te sturen naar andere informatievragers. Dit gebeurt na goedkeuring van de telers.


Van de 4.500 MPS deelnemers zijn er het afgelopen jaar al meer dan 2000 overgegaan op het registreren via de website. De site maakt gebruik van een Content Management Systeem dat compleet geïntegreerd is met het MPS backoffice systeem.Sector

Bekijk de projecten, referenties en diensten per doelgroep