menu

 

Een geslaagd Breeding Information Seminar 2017!

Op 6 april was Agri Information Partners gastheer van het "Breeding Information Seminar 2017. Informatiestromen in de veredelingswereld stonden in dit seminar centraal met als kernpunten:

 

1) Digitaal fenotyperen 

2) Het overzichtelijk opslaan en inzichtelijk maken van die veredelingsdata

Digitaal fenotyperen is sterk in opkomst en kan verschillende vormen aannemen: van hyperspectrale camera's en warmtebeelden tot laserstralen. Bas van Eerdt van Phenokey nam ons mee in de ontwikkelingen op dit vlak. Zo nam Bert Rijk, mede eigenaar van Aurea Imaging, ons mee in de wereld van het digitaal fenotyperen met drones (zie foto's): hang de genoemde sensoren onder een drone, en de mogelijkheid ontstaat om in een korte tijd hectares te fenotyperen op basis van wiskundige modellen.

Data zonder de mogelijkheid om er op een overzichtelijke manier, goed en kritisch naar te kijken is natuurlijk van weinig waarde. Dat is waarom wij ons veredelingspakket E-Brida als ruggegraat zien voor de veredelaar om alle informatiestromen samen te laten komen. Door E-Brida als datacentrale te gebruiken, kan de veredelaar de verkregen data daadwerkelijk gebruiken voor beslissingsondersteuning en het verbeteren van zijn of haar gewassen.

Uiteindelijk is er echter één ding onvervangbaar en dat is het brein van de veredelaar.

Een heel hartelijk bedankt aan onze klanten, andere geïnteresseerde bezoekers en natuurlijk aan Barenbrug voor het leveren van het proefveld voor de drone demo.

Wellicht tot ziens op het Breeding Information Seminar v2.0! 


5 corrected.jpg 


Sector

Bekijk de projecten, referenties en diensten per doelgroep